تاریخ انتشار: 1398/1/25    
جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی : جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نظر دارد جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی را در تابستان امسال برگزار نماید

برچسب‌ها : - ایده - برتر - کشاورزی