تاریخ انتشار: 1398/9/11     خبر ویژه
تشکیل پرونده پژوهانه اعضاء هیأت علمی واحد ایلام : تشکیل پرونده پژوهانه اعضاء هیأت علمی واحد ایلام
تشکیل پرونده پژوهانه اعضاء هیأت علمی واحد ایلام

تشکیل پرونده پژوهانه اعضاء هیأت علمی واحد ایلام

با سلام و احترام

با توجه به پیگیری معاونت محترم پژوهش و فناوری واحد، فرصت محدودی جهت ارسال پرونده پژوهانه اعضاء هیأت علمی جامانده از سری اول سال 1398 در اختیار واحد قرار گرفته است. لذا از تمامی اعضاء محترم هیأت علمی که با توجه به آیین نامه پیوست، شرایط کسب حداقل امتیاز پژوهشی مورد نیاز را دارند، دعوت بعمل می آید، حداکثر تا تاریخ 98/9/18  فرم پژوهانه را تکمیل و به همراه مستندات به کارشناس پژوهشی سرکار خانم دارابیان تحویل نمایند.

شیوه نامه اعطای پژوهانه

فرم پژوهانه سال 1398

برچسب‌ها : - اعضاء هیأت علمی - پژوهانه - شیوه نامه اعطای پژوهانه - واحد ایلام