تاریخ انتشار: 1398/9/9    
فراخوان انتخاب پژوهشگران برتر واحد 98 : پژوهشگران برتر واحد 98
مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در آذرماه سال جاري

باسلام و آرزوی تندرستی؛

    احتراماً، نظر به برگزاري مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در آذرماه سال جاري و تقدير از پژوهشگران برتر واحد، به منظور ارج نهادن به امر پژوهش و مقام پژوهشگر، بدینوسیله از اعضاء محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی دعوت می شود حداکثر تا روز شنبه 98/09/16  فرم پرسشنامه پژوهشگر برتر را تکمیل نموده و به همراه مستندات به کارشناس پژوهشی سرکار خانم دارابیان تحویل نمایید. فعالیت های پژوهشی انجام شده باید در بازه زمانی 94/07/01 الی 98/06/31 صورت گرفته باشند. بدیهی است آثاری که پس از این تاریخ ارسال گردند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.  ضمناً  فرم انتخاب پژوهشگر برتر پیوست می باشد.

فرم تجلیل از پژوهشگر برتر 98

برچسب‌ها : - اساتید پژوهشگر - پژوهشگر - پژوهشگر برتر - پژوهشگر برتر 98 - تجلیل - فراخوان - هفته پزوهش