تاریخ انتشار: 1398/6/26    
اطلاعیه / قابل توجه متقاضیان ورود به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
آن دسته از متقاضیان ورود به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که تاکنون به هر دلیلی انتخاب رشته ننموده اند می توانند با مراجعه حضوری به واحد ایلام نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته مورد نظر اقدام نمایند.

اطلاعیه / قابل توجه متقاضیان ورود به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

آن دسته از متقاضیان ورود به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که تاکنون به هر دلیلی انتخاب رشته ننموده اند می توانند با مراجعه حضوری به واحد ایلام نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته مورد نظر اقدام نمایند.

برچسب‌ها : - دانشگاه آزاد اسلامی - کارشناسی - واحد ایلام